‘ฮุน เซน’ ชวนไทยสมานฉันท์ ยื่นเป็นเจ้าของ ‘มวย-สงกรานต์’ ร่วมกัน

จากกรณีกัมพูชา เจ้าภาพ ซีเกมส์ 2023 ใช้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพ นำศิลปะการต่อสู้ กุน ขแมร์ มาใส่ไว้ในซีเกมส์ แทนที่กีฬามวยไทย ด้วยเหตุผลว่ามวยไทยได้รับอิทธิพลมาจากโบกาตอร์ของเขมร และเพื่อแสดงจุดยืนว่าเป็นเจ้าของวัฒนธรรมของศิลปะการป้องกันตัวดังกล่าว

@admin

6 มีนาคม 2023

มนุษย์ก็ช่างสร้างให้เป็นเรื่อง กุน ขแม – มวยไทย

กุน ขแม – มวยไทย | หากมนุษย์โบราณก่อนที่จะมีอารยธรรมลุกขึ้นมาได้ พวกเขาคงจะประท้วงขอลิขสิทธิ์ความเป็นคนขึ้นมาบ้าง ว่าพวกเองเอาความเป็นคนของข้าไปใช้ แล้วไปตั้งกันเอาเองว่า ไทย พม่า ลาว เขมร ฯลฯ พวกเอ็งต้องตั้งว่า ชาวโฮโมเซเปี้ยน เท่านั้น

@admin

25 มกราคม 2023