เปิดเส้นทางรัก เจ้าชายอับดุล มาทีน แห่งบรูไน-พระชายา รู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก

เปิดเส้นทางรักแสนหวาน เจ้าชายอับดุล มาทีนแห่งบรูไน กับพระชายาคนสวย อนิชา รอสนาห์ รู้จักกันตั้งแต่วัยเยาว์ พี่ชายของ อนิชา รอสนาห์ เป็นพระสหายสนิทของเจ้าชายอับดุล มาทีน

@admin

17 มกราคม 2024