ตรวจ ปจ.1 ปจ.2 เครน ปั้นจั่น ได้มาตรฐาน

เครน หรือ ปั้นจั่น มีหลากหลายประเภท สำหรับการทำงานที่แตกต่างกันไป แต่ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการยกของน้ำหนักมาก หรือมีความสูง ยากที่แรงงานคนจะเข้าถึงหรือปฏิบัติงานได้ จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานมาช่วย เครื่องมือเหล่านั้นต้องได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานตามหลักกฏหมายอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง บริษัทที่รับตรวจเครนก็ต้องเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐาน

ตรวจ ปจ.1 ปจ.2 เครน ปั้นจั่น ได้มาตรฐาน
industrial crane machine

ติดต่อบริษัทตรวจเครน

https://porjorcrane.com