โค่นป่าในป่าสงวนแห่งชาติเขาขาว บางขัน นครศรีธรรมราช

นักโค่นป่าหลงยุคยังล้าหลังสุดขีด ลักลอบโค่นป่าสงวนแห่งชาติเหี้ยนขนเครื่องจักรเข้าปรับพื้นที่มโหฬารผวจ.นครศรีธรรมราช เต้นสั่งเจ้าหน้าที่เข้ายึดพื้นที่แล้ว

@admin

22 มกราคม 2023

เรื่องเล่าชายขอบเมืองนครศรีธรรมราช

ข้อเขียนเรื่องเล่านี้มีเจตจำนงค์บอกเล่าถึงความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชสู่การเป็นมรดกโลก” มุ่งหมายบันทึกเรื่องเล่าไว้จากมุมเล็กๆมุมหนึ่งที่เผอิญมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตข้อมูลข่าวสารขององค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

@admin

18 มกราคม 2023