ถกคณะทำงาน ‘เอเชียนอินดอร์เกมส์’ ไทยเจ้าภาพ – เคาะ 45 ชาติ ทวีปเอเชียเข้าร่วม

ผู้อำนวยการใหญ่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “เอเชียนอินดอร์เกมส์” ที่มีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ คาด 45 ชาติในทวีปเอเชียเข้าร่วม ยอดผู้เดินทางมาไทยแตะหมื่นคน เข้มบริการด้านวีซ่ารองรับเข้าประเทศ

ที่ห้องเวิลด์บอลรูม ซี ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ฮุสเซน อัล มุสซาลาม ผู้อำนวยการใหญ่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา เอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 (2nd Coordination Committee Meeting)  ทั้งนี้  การแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 (ค.ศ.2021)  หรือ “เอเชียนอินดอร์เกมส์” จะจัดขึ้นระหว่าง 13 – 26 พ.ย. 66 ที่กรุงเทพมหานคร และชลบุรี  โดยกำหนดพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันที่ 17 พ.ย.  และพิธีปิดการแข่งขัน ในวันที่ 26 พ.ย.

“เอเชียนอินดอร์เกมส์” มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด   37 ชนิดกีฬา แบ่งออกเป็น 35 ชนิดกีฬา และ 2 ชนิดกีฬาสาธิต  จำนวนเหรียญรวมทั้งสิ้น 323 เหรียญทอง ขณะเดียวกันจากการคาดการณ์คาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมการแข่งขันทั้งทวีปเอเชีย 45 ชาติ หรือโดยประมาณ 10,000 คน    ที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อทำภารกิจ   ทัั้งนี้ในการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์  นอกจาก  ฮุสเซน อัล มุสซาลาม ผู้อำนวยการใหญ่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) เป็นประธาน

ยังมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA)   ,นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), ประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, โปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการกกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และคณะผู้บริหาร 

ในที่ประชุมยังรับทราบรายงานความคืบหน้า ในการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันของฝ่ายและสาขาต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์   “เอเชียนอินดอร์เกมส์” ได้แก่ คณะกรรมการสำนักงานฝ่ายเลขานุการ, คณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขัน, คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ, คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา, คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนและบริการ, คณะกรรมการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ, คณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และสุขอนามัย, คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร และคณะกรรมการฝ่ายประสานองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ

ที่ประชุมยังให้ความสำคัญด้านการทำวีซ่า ให้แก่ประเทศต่าง ๆ เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทั้งทวีปเอเชีย คือ 45 ชาติ หรือโดยประมาณ 10,000 คน  ที่จะเดินทางมาไทย ,สำนักงานฝ่ายเลขานุการ ในด้านการถ่ายทอดสด และด้านการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน เพื่อสร้างกระแส การรับรู้ให้ประชาชนไทย และชาวต่างชาติได้รับทราบถึงความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อรองรับการเดินทางเข้ามารับชมการแข่งขันกีฬา และรองรับการเดินทางเข้ามาร่วมแข่งขัน ในประเทศไทย  อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในประเทศ    ฝ่ายการบริหารการจัดการแข่งขัน ในด้านการเชื่อมต่อระบบไอที เนื่องจากเป็นระบบที่จะต้องเชื่อมไปกับทุกๆส่วนของคณะทำงาน ตั้งแต่ต้นจนจบการแข่งขัน และฝ่ายอำนวยการ

ฮุสเซน อัล มุสซาลาม ผู้อำนวยการใหญ่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา เอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 (2nd Coordination Committee Meeting) ที่ห้องเวิลด์บอลรูม ซี ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

.

ขอขอบคุณภาพจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ( กกท. )

ข่าว / https://www.komchadluek.net/